CZ | EN
31s.cz
O 31s.cz

Tři zákony 31s
Cílem komunity 31s je zavést jednoduchá a jasná pravidla pro stahování a sdílení filmů:

  1. Zaplatím za film pokud se mi líbí a ještě jsem za něj nezaplatil.
  2. Ve svých RIPech umožním divákovi zaplatit, aby mohl platit zákon 1.
  3. Ve svých filmech umožním divákovi zaplatit, aby mohl platit zákon 1.

Finální produkt filmového průmyslu není nosič, ale emoce. 31s primárně nabízí licence k filmovým dílům bez ohledu jakým způsobem a kdy divák tento film/emoce prožil. Filmové licence je možno zakoupit i k dílům, které divák shlédnul v minulosti a neměl možnost za ně zaplatit. 31s využívá a propojuje již lety prověřené a oblíbené systémy na sdílení dat. Spojujeme již fungující technologické články, které se vyvíjejí díky rozvíjejícím se technologiím rychleji než současná legislativa.

Jsme otevřenou komunitou, chápající požadavky diváka a business model současné moderní společnosti. Šíření děl pomocí systému 31s jakýmkoli technologickým kanálem zvyšuje zisk šířeného díla i zisk šiřitelů - co-distributorů.

Komunitu 31s zaštiťuje 31s s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, ič: 02085992
e-mail: community@31s.cz


Pro média


Podporují nás

Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu
v Praze dne 18. 10. 2013
„Považujeme tento projekt za velmi inspirativní a v budoucnosti využitelný i pro jiné druhy autorských děl šířených na internetu.”

Vyjádření ministra kultury ČR
v Praze dne 30.10.2013
„... rád bych jménem Ministerstva kultury vyjádřil Vašemu projektu podporu a popřál mnoho úspěchů a hodně spokojených diváků.”

Jan Svěrák
„S lidmi z filmové branže vedeme již léta mnoho diskuzí, jak řešit problém filmového pirátství. Zdálo se to marné a moc mě potěšilo, když s originálním nápadem na řešení globálního problému přišla právě česká firma.”

Radim Špaček
„Producenti vítají zájem o své filmy, ale finanční úniky z pirátské distribuce jsou mnohdy fatální. Nikdy jsem ovšem nepodceňoval ochotu diváků platit za dobré filmy rozumnou cenu.”

Michal Bregant, ředitel NFA
„Nejen dnešní producenti, ale i strážci filmové minulosti, za něž se filmové archivy považují, všemožně trpí množstvím nelegálního a nekvalitního obsahu, který se převaluje na internetu. 31s považuji za příslib lepších časů.”